11 محصول
 • فروشنده:

  براکت ریل T5 آسانسور

  ۱۲,۰۰۰ تومان
 • فروشنده: بازرگانی کلمان

  براکت ریل T9 آسانسور

  ۱۶,۰۰۰ تومان
 • فروشنده: بازرگانی کلمان
  لقمه پیچ سرخود T16 آسانسور

  لقمه پیچ سرخود T5 آسانسور

  ۴,۴۰۰ تومان
 • فروشنده: بازرگانی کلمان
  لقمه پیچ سرخود T16 آسانسور

  لقمه پیچ سرخود T9 آسانسور

  ۴,۴۰۰ تومان
 • فروشنده: بازرگانی کلمان
  لقمه پیچ سرخود T16 آسانسور

  لقمه پیچ سرخود T16 آسانسور

  ۸,۱۰۰ تومان
 • فروشنده: بازرگانی کلمان
  براکت ریل T16 آسانسور

  براکت ریل T16 آسانسور

  ۲۹,۰۰۰ تومان
 • فروشنده: بازرگانی کلمان
  پیچ و مهره 10

  پیچ و مهره 10 بسته 50 عددی

  ۱۴۸,۵۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • سایز پیچ و مهره 10
  • طول 3 سانتی متر
  • جنس آهن
 • فروشنده: بازرگانی کلمان
  پیچ و مهره 12

  پیچ و مهره 12 بسته 100 عددی

  ۳۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • سایز پیچ و مهره 12
  • طول 4 سانتی متر
  • جنس آهن