4 محصول
 • فروشنده: بازرگانی کلمان
  کابل برق 1*4

  کابل برق 1*4

  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • فروشنده: بازرگانی کلمان
  سیم برق نمره 0.75 تمام مس لامع

  سیم برق نمره 0.75 تمام مس لامع

  ۱۹۴,۰۰۰ تومان
 • فروشنده: بازرگانی کلمان
  سیم 6 زوج برق

  سیم 6 زوج

  ۲,۶۵۰ تومان
 • فروشنده: بازرگانی کلمان
  سیم برق نمره 4

  سیم برق نمره 4 لامع ( 50 متری )

  ۴۰۰,۰۰۰ تومان